Slovo “ mandala ” pochází ze sanskrtu a znamená “ kruh – střed ”. Kruhový princip je ve světě skutečně všudypřítomný, ať už ve tvarech, pohybu nebo v čase. Symbolický význam kruhu vyplývá už z jeho geometrické podstaty dokonale pravidelného tvaru, organizovaného kolem pevného bodu. Představuje ideální jednotu s pevným středem, a zároveň i nekonečno a věčnost.

Mandala vyjadřuje touhu člověka po celistvosti, po seberealizaci. Také se říká, že mandala spojuje tvar a barvu, což dohromady dává harmonický celek, který nese pro její pozorovatele určitou pozitivní duševní energii.